சுடர்

செஞ்சுடரின் சிந்தனைகள்

Thursday, December 09, 2004

புத்தகங்களின் மறுவாசிப்பாக நேச குமார்

நேச குமாரர் புத்தகங்களின் மறுவாசிப்பாக தனது கருத்துக்களை வைத்துள்ளார். வாசிப்பதை வாசித்த மாதிரியே வெளிப்படுத்துவதற்கும் வாசித்ததை சிந்தித்து அந்த சிந்தனையை வெளிப்படுத்துவதற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. இன்றைய நேசக்குமாரரின் கருத்துக்களை படித்து விட்டு அந்த கருத்துக்கள் பிடிக்காத ஒரு முஸ்லிம் அவரை கேவலமாக சித்தரிக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். பிற்கால வாசகர்கள் 'நேசக்குமாரர் பற்றி கேவலமாக முன் வைக்கப்பட்ட கருத்துகளை படித்து விட்டு அதையே மறுவாசிப்பாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் இப்போது நேசக்குமாரரின் தத்ரூபமான நிலை அந்த கேவலமான சித்தரிப்புதான் என்று சொல்லிவிட முடியுமா..?' நேசக்குமாரரால் அதை ஏற்க முடியுமா...

இஸ்லாம் பற்றி - இறைத்தூதர் பற்றி அவர் முன் வைத்துள்ள கருத்துக்கள் இந்த அடிப்படையில் அமைந்தவைதான்.

சகோதரா... நேசக்குமாரா.. விமர்சனங்கள் ஆரோக்யமானவை என்றால் அவற்றை சந்திக்க அனேக முஸ்லிம்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள்.

அவர்களுடன் நானும் விரைவில் பங்குப்பெறுவேன்.

செஞ்சுடர்.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home